کلیپ تصویری “‌ حقیقت عشق “

۲

حسین جان، امدم تو پیاده روی اربعین ات
که همراه با کاروان حسینی بشم
کاروان اباعبدالله امدن رسیدن به اجساد مطهر اهل بیت و شهدا
من میخوام برسم به حقیقت عشق اهل بیت
میخوام وقتی برگشتم زندگیم یه کلمه بشه ” عشق اهل بیت و عشق امام زمان”

دانلود کلیپ ” حقیقت عشق “

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمام مدیا

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

شبکه های اجتماعی استاد محمد داستانپور

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

مجموعه های فرهنگی

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا