یک انگشت عسل (جلسه چهارم و پنجم)

yek angoshtasal

صوت جلسه پنجم اضافه شد

سلسله نشست های یک انگشت عسل (جلسه چهارم)

دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان – ۱۴ آبان ماه ۹۷


متن سخنرانی استاد به زودی قرار داده میشود


دانلود صوت سخنرانی جلسه چهارم و پنجم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمام مدیا

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

شبکه های اجتماعی استاد محمد داستانپور

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

مجموعه های فرهنگی

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا